Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústecký kraj

Krušnohorská hornická krajina je památkou světového dědictví UNESCO

001
Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví. Rozhodl o tom dnes Výbor světového dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku. Počet památek v České republice, které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na třináct.
Tisková zpráva ze dne 6. července 2019
 
 
 

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník[1]. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě. 

"Je to pro Ústecký kraj velký úspěch. Stojí za ním několikaleté úsilí mnoha lidí. Slibuji, že budeme všichni dělat maximum, abychom značku opečovávali jak nejlépe můžeme a co nejvíce rozvíjeli turistický potenciál a ochránit jej pro další generace, " uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruchu Zdeněk Matouš. 

„Je pro nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ocitl po boku dalších památek světového dědictví. Na tuto chvíli dychtivě čekali i obyvatelé krušnohorského regionu, který se opírá o stovky let trvající tradici společného soužití lidí na obou stranách hranice,“ řekla náměstkyně ministra kultury ČR Petra Smolíková.

Pro Českou republiku znamená potvrzení výjimečné světové hodnoty Krušných hor první úspěšný zápis na Seznam světového dědictví po 16 letech. Naposledy byla na tento prestižní seznam zapsána v roce 2003 Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa.

Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné světově významnými vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří, a o globální význam Krušných hor pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název i americkému dolaru. Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 součástí (komponent): 

České Krušnohoří (5 komponent)

Hornická krajina Jáchymov 

Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná 

Rudá věž smrti 

Hornická krajina Krupka 

Hornická krajina Mědník

 

Saské Krušnohoří (17 komponent)

Pozdně středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde 

Hornická krajinaAltenberg-Zinnwald 

Správní centrum Lauenstein 

Hornická krajinaFreiberg

Hornická krajinaHoher Forst 

Hornická krajinaSchneeberg 

Továrna na modrou barvu Schindlers Werk 

Hornická krajinaAnnaberg-Frohnau 

Hornická krajinaPöhlberg

Hornická krajinaBuchholz

Historické centrum Marienbergu 

Hornická krajinaLauta 

Hornická krajinaEhrenfriedersdorf 

Komplex vycezovací hutě Grünthal 

Hornická krajinaEibenstock 

Hornická krajinaRother Berg 

Hornická krajinatěžby uranové rudy 

 

 

Hornická krajina Krupka 

Středověké horní město Krupka a okolní reliktní hornická krajina poskytují vynikající důkaz o exploataci různých druhů cínových ložisek od 13. do 20. století. Zdejší hornická krajina je výjimečná mimořádnou hustotou pozdně středověkých až raně novověkých důlních děl, jejichž rozmístění bylo diktováno charakterem ložiska a tehdejšími báňskými zákony. Krupka jako nejstarší cínová hornická oblast v Krušných horách přispěla k rozvoji a transferu technik dobývání cínových rud v Krušných horách a ve střední Evropě.

Obrovské množství pozůstatků pozdně středověké a raně novověké těžby cínových rud se nachází zejména v důlním revíru Steinknochen severně od Krupky, ale také v revírech Knötel, Preisselberg a na Komáří hůrce. Mnohem mladší štola Starý Martin dokládá důlní techniky používané při dobývání cínových a wolframových rud ​​ve druhé polovině 19. a ve 20. století. S hornictvím úzce souvisí vznik historického horního města Krupka, které představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století, vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou hornickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha, renesanční kostel sv. Anny a historické měšťanské domy.

 

 

Ústecký krajský plán 2015-2020.pdf