Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Revoluce v kontaktování tísňové linky 155

Tým aplikace Záchranka přichází s unikátní novinkou. Díky podpoře Nadace Vodafone a Ministerstva zdravotnictví ČR po více než roční spolupráci s odborníky uvedl do praxe videopřenosy z místa nehody na dispečink zdravotnické záchranné služby. Oči záchranářů se tak dostávají na místo události ještě před příjezdem sanitky.

 

Jak videopřenosy fungují? 

Nová technologie doplní standardní volání na linku 155. Volající může zdravotnickou záchrannou službu kontaktovat klasickým voláním 155 nebo stiskem nouzového tlačítka v aplikaci Záchranka.

Až operátoři tísňové linky rozhodují o tom, zda je třeba videohovor zahájit či ne. Pokud se pro něj rozhodnou, zašlou na telefonní číslo volajícího SMS zprávu, jejímž otevřením se aktivuje videopřenos.

Hovor, na jehož základě byl videopřenos spuštěn, i nadále bez přerušení běží na pozadí, zvuk videa není přenášen. Současně je znovu sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Toto vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka.

Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu (ať už 4G/LTE, 5G či WiFi) a kameru v telefonu.

Při vývoji celé technologie byl kladen zásadní důraz na bezpečnost přenášených dat – veškerý přenos obrazu je pouze krátkodobý a nikde se neukládá, komunikace probíhá pouze mezi telefonem volajícího a konkrétním pracovištěm operátora či operátorky zdravotnické záchranné služby, případně posádky, která jede na místo nehody k případu. 

Videopřenosy jsou využitelné v těchto případech:

  1. Mimořádné události – např. hromadné autonehody – kdy videopřenos umožní operátorům linky 155 získat přehled o celé situaci. Ti tak mohou volajícímu poradit, jak roztřídit zraněné, komu se věnovat v záchraně jako prvnímu apod. Podle situace na místě také mohou operátoři zvolit odpovídající prostředky, které jsou k záchranné akci nutné – zda je potřeba letecká záchranná služba, lékař, nebo sanitka se záchranáři.
  2. Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) – kdy můžou operátoři až do příjezdu posádky na místo lépe navigovat zachránce, kontrolovat, zda je při srdeční masáži dodržována správná frekvence a hloubka stlačování hrudníku, zda mají zachránci správně umístěné ruce apod.
  3. Volající s vadou sluchu – v případě, že má uživatel v aplikaci Záchranka uvedeno, že je neslyšící, můžou operátoři rovnou zahájit videopřenos, jehož součástí je také chat. Neslyšící tak skrze kameru ukážou, co se stalo a domluví se prostřednictvím chatu. Odpadá tak významná komunikační bariéra.
  4. Přenos obrazu zasahující posádce – záchranáři mohou využít technologii pro přípravu před příjezdem na místo nehody už během jízdy v sanitce/ během letu apod.

Více informací je na stránkách aplikace Záchranka. 

 

 

(Ne)přístupnost audiovizuálního obsahu pro osoby se sluchovým postižením na webech státní správy

Všechny subjekty státní správy mají od 23. září 2020 povinnost opatřovat videa a zvukové soubory na svých internetových stránkách titulky. K tomuto datu totiž vstupuje  v platnost příslušná část nového Zákona o přístupnosti (99/2019 Sb.). Podle nově zpracovaných dat ale nejsou státní instituce na nová pravidla připraveny.

 

Na téma přístupnosti internetových stránek proběhla dnes v Praze tisková konference, na které zástupci organizací lidí se sluchovým postižením (ČUNSNN ČRASNEP) upozornili na nedostatečné zpřístupňování audiovizuálního obsahu na webech státní správy. Tato povinnost se přitom týká 500 orgánů státní správy, 262 orgánů územní samosprávy a dalších 9834 orgánů veřejné moci. Její dodržování zasahuje do života půl milionu osob se sluchovým postižením v České republice. 

Titulkuje pouze každý pátý web

Necelý měsíc před účinností nových pravidel provedla společnost NEWTON Technologies pro konferenci INSPO v rámci kampaně #titulkujeme analýzu video a audio obsahu téměř šesti set webů státních institucí, samospráv a dalších subjektů. Z výsledků studie vyplývá, že pouze necelá pětina webů s video obsahem má tyto příspěvky opatřené titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

Celou analýzu najdete v příloze.

Zákon o přístupnosti neplní svůj účel

Dalším klíčovým zjištěním analýzy je, že v případě neslyšících a nedoslýchavých směrnice zjevně neplní svůj účel. Povinnost titulkovat se totiž vztahuje pouze na webové stránky subjektů, nikoliv na sociální sítě jimi spravované (především Youtube a Facebook), kde je publikována převážná část multimediálního obsahu.

"Je smutné, že ČR zpřístupňuje webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru až na základě evropské směrnice z října 2016, která byla transponována do české legislativy až v dubnu 2019 a 23.9.2020 nabývá účinnosti pro internetové stránky a 23.6. 2021 pro mobilní aplikace. Lidé se zdravotním postižením jsou u nás z mého pohledu státem dlouhodobě opomíjenou komunitou v mnoha oblastech, ať už jsou to nedostatečně nastavená kritéria pro přiznávání invalidit, příspěvků na péči, zdravotních pomůcek, dostupnost sociálních služeb a jejich financování, podpora a ocenění práce sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pečujících osob," komentovala situaci europoslankyně Radka Maxová.

Titulkovaná televize pro neslyšící

Jako příklad dobré praxe byl na konferenci představen projekt titulkované Televize Beey, která v době koronakrize pomáhala zpřístupnit audiovizuální obsah lidem s postižením sluchu. Na této televizi se již zveřejnilo více než 1100 televizních a dalších pořadů, všechny opatřené titulky. Televize využívá technologii automatického titulkování, kterou vyvinula firma NEWTON Technologies ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Důležitých informací v té době vznikalo ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nebyly opatřeny titulky pro neslyšící. Proto bylo pro lidi se sluchovým postižením moc důležité, že díky TV Beey získali přístup k těmto tolik potřebným informacím,“ uvedl Martin Novák, ředitel České unie neslyšících, která stála u zrodu Televize Beey a podílí se i na jejím současném provozu.

"Jsem velmi ráda, že společnost Newton spustila TV Beey, díky které bylo možné v začátku pandemie získávat mnohé, jinak nedostupné, informace. Především však ukazuje, že to jde! Doufám, že jejího příkladu a služeb společnosti Newton využijí i další poskytovatelé informací a v budoucnu bude tato služba samozřejmostí," věří Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Technologie Beey, která najde využití i pro jednotlivé uživatele, bude blíže představena na konferenci INSPO, která se každoročně věnuje technologiím a projektům usnadňujícím život lidem se zdravotním postižením.

Konference se měla původně konat v Kongresovém centru Praha 28. března, ale kvůli epidemii byla přesunuta na 12. říjen.  S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a na návštěvníky konference, kteří z velké většiny představují ze zdravotního hlediska rizikovou skupinu, jsme nyní rozhodli o jejím odložení na sobotu 10. dubna 2021. A na 12. říjen připravíme dvouhodinový stream s několika přednáškami z plánovaného programu, který bude možné sledovat na inspo.cz, nadacevodafone.cz a na příslušných facebookových profilech,” upřesnil předseda správní rady Nadace Vodafone Richard Stonavský.  

Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami, je generálním partnerem konference INSPO již sedmým rokem. Partnery jubilejního 20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a hlavního města Prahy. Konferenci pořádá BMI sdružení. Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Jaroslav Winter

Klíčová slova: 

COVID pokračuje.

Čtěte na stránkách COVID.

 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovolte, abychom Vás informovali, že v souvislosti se stále probíhající pandemií onemocnění COVID-19 je v současné době zaznamenáván na území Ústeckého kraje zvýšený výskyt  nákazy tímto infekčním onemocněním, vedoucí ke zhoršování epidemiologické situace v Ústeckém kraji. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje eviduje nárůst počtu případů ve zdravotnických zařízeních a eviduje i případy v zařízeních sociálních služeb.

Z výše uvedených důvodu dnes zasedala Bezpečnostní rada Ústeckého kraje, kde bylo rozhodnuto o vydání Mimořádného opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem s účinností od 24. července 2020 od 7.00 hodin do odvolání  tohoto mimořádného opatření.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit pandemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky.

Mimořádným opatřením se nařizuje:

  • Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.
  • Zákaz se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu,
  3. pacienty po dobu nezbytnou nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
  4. zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

Mimořádné opatření je společně s dalšími mimořádnými opatřeními (zejména MO č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3.7.2020) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňujících i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

 

S ohledem na účinnost opatření (24.7.2020 od 7.00 hodin), Vás dále žádáme (u těch služeb na které dopadá obsah mimořádného opatření), abyste měli minimálně od zítřejšího dne, přes celý víkend, připraveny jednorázové roušky pro návštěvy, než se informace o Mimořádném opatření rozšíří mezi všechny občany Ústeckého kraje.

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

UK20let_logo_vodorovne_MODRE_RGB

Ing. Petra Lafková

Odbor sociálních věcí

mo_2020_1.pdf

 

 

 


 

 

Kancelář ombudsmana zvýšila přístupnost pro lidi se sluchovým postižením

 


Společně napříč generacemi

Fotografickou soutěž vyhlásil sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, soutěžní snímky je možné zasílat do 15. října 2020.

 

Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe poukazují na soužití mezi generacemi ve vazbě na zdravotní postižení, na solidaritu, vzájemnou pomoc a interakci.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. 10. 2020. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky.

Přihláška musí obsahovat jméno autora, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), název díla, údaje, kde a kdy byla fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky. Přihlášením do soutěže autor deklaruje, že je majitelem autorských práv k soutěžnímu příspěvku. Přihlášku může předložit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba se souhlasem autora, který musí být k přihlášce přiložen.

Autor fotografií přihlášením do soutěže souhlasí, že Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením může snímky veřejně vystavit a případně dále používat k propagačním účelům.

Nejlepší díla vybere nezávislá porota. Uděluje se 1., 2. a 3. cena, případně čestné uznání.

Ceny vítězům uděluje předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru osoby sezdravotním postižením. Vyhlášení výsledků a předání diplomů vítězům proběhne na Slavnostním večeru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, kde budou vítězné fotografie vystaveny.

 


 

Dobrý den milí kolegové,

posílám Vám pozvánku do divadla a prosím o šíření dále.

POZVÁNKA na divadelní představení Kdyby tisíc klarinetů .

Proč? Představení bude tlumočené do českého znakového jazyka a simultánně přepisováno.

Kdy? v pátek 25. září od 19 hod

Kde? Divadlo Semafor, Dejvická 27, Praha 6

Vstupenka stojí 250,- !!!

Vstupenku můžete osobně zakoupit v pokladně divadla Semafor nebo přes email rihackova@semafor.cz.

Hezký den, 

Vacková Denisa

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Karlínské nám. 59/12
, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 223 004 852
www.snncr.cz

 

 

 

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením rozdal už po deváté ceny pro nejlepšího zaměstnance roku 2019. Za naši organizaci byl navržen pan Lukáš Šic, zaměstnaný jako pracovník v sociálních službách Ústeckého kraje.

Ocenění převzal dne 24.6.2020 ve Brožíkůvě sále v pražské Staroměstské radnice za účasti zástupců  Nadačního fondu NFOZP.

ZPZR_NFOZP_HKP

Lukáš Šic

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje,p.s.

Pan Lukáš Šic pracuje v neziskové organizaci na pozici pracovníka v sociálních službách. Jeho hlavní náplní je poskytování sociálněaktivazačních služeb na území celého Ústeckého kraje. Zvláště přínosný je jeho vztah k neslyšícím klientům, kteří jsou k němu daleko víc otevření než k slyšícím pracovníkům. V letošním roce např. zajistil finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje a zorganizoval výlet sluchově postižených klientů.

Práce v sociální oblasti je obtížná pro zdravé pracovníky, a o to víc je třeba si vážit aktivních zaměstnanců se sluchovým postižením, kteří se dokáží vypořádat s nástrahami života a být neustále pozitivně naladěni a aktivně pracovat pro svou komunitu.

 

 

 

OZP usnadnila neslyšícím komunikaci prostřednictvím textového hovoru

Do Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) mohou volat i klienti se sluchovým a jazykovým handicapem. „Naší snahou je umožnit všem pojištěncům OZP plnohodnotnou komunikaci. Online přepis do textové podoby probíhá v reálném čase a nezpomaluje tak vyřízení hovoru,“ vysvětluje Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel OZP.

 

Informační linka s online přepisem, kterou OZP zkušebně od června zpřístupnila, je ideální komunikační podporou pro skupiny osob, které potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru psanou formouProstřednictvím této služby se dostanou nejenom sluchově postižení, ale i senioři nebo cizinci k potřebným informacím mnohem snadněji,“ dodal Ing. Radovan Kouřil.

Pro klienty OZP je Infolinka dostupná zdarma, a to od pondělí do pátku v době od 9 do 16 hodin.

Jak Informační linku OZP s online přepisem aktivovat? 

Piktogram s přeškrtnutým uchem, který se nachází v horní části webu www.ozp.cz, zavede klienta proklikem na stránku s modrou ikonou „online přepis“.  Přes tuto ikonu se pak volající dostane k pokynu pro vložení svého telefonního čísla a potvrdí tlačítkem „Zavolejte mi“. Po písemné výzvě může hovor začít. Po celou dobu spojení je přepis komunikace vidět na monitoru počítače. 

Službu pro OZP zajištuje společnost Transkript online s.r.o.

Nicol Lenertová


 

Jak mluvit a psát o lidech a s lidmi s postižením.pdf


 

Obrázek č. 176

Vážená paní,

vážený pane,
jménem spolku Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP), který je v rámci České republiky stěžejní organizací v oblasti prevence šíření infekce HIV a dalších pohlavně přenosných onemocnění, si Vás dovolíme informovat, že v úterý 16. 6. 2020, bude ve městech Chomutov, Most a Teplice zajištěno mobilní testování na HIV.

Konkrétně budeme testovat v následujících časech a místech:

* od 15:00 - 16:00 hod., CHOMUTOV, ul. Farského, u obchodního centra Chomutovka - viz https://goo.gl/…ZDA
* od 17:00 - 18:00 hod., MOST, u křižovatky ulic tř. Budovatelů a Jaroslava Průchy - viz https://goo.gl/…f48
* od 19:00 - 20:00 hod., TEPLICE, na nám. Svobody, mezi nákup. centrem Fontána a OC Galerie - viz https://goo.gl/…9G7

Omlouváme se za informaci takto na poslední chvíli, přesto Vám budeme Vám vděčni, když informaci o tomto testování ještě předáte osobám či sdružením, jež naše služby využijí.

Je nezbytné zmínit, že samotné testování provádí vyškolení a profesionální pracovníci ČSAP, přičemž odběr kapilární krve (z bříška prstu) provádí odborný zdravotnický personál. Personál bude samozřejmě vybaven osobními ochrannými pomůckami v souladu s aktuálně platným nařízením Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví.

Testování je zcela zdarma a anonymní. Výsledek testu je znám do deseti minut.

Jelikož je problematika HIV celospolečenské téma, věříme, že budete nápomocni při předávání informací o možnosti testování.

Velice Vám děkujeme za spolupráci.

S veškerou úctou

Mgr. Tomáš Rieger

 


 

Vážené kolegyně a kolegové,

 
od pondělí 11.5.2020 je již možné poskytovat naše veškeré terénní služby. Předpokladem je dodržení všech hygienických pravidel v době nouzového stavu - roušky, štíty (většina již je má) nebo brýle, rukavice a desinfekce.
 
Ambulantní služby zatím zůstávají jen v omezeném provozu, na základ objednání předem v akutních případech.
 
Od 8.6.2020 je předpoklad, že by mohly být již povoleny také ambulantní služby za dodržení všech hygienických pravidel v době nouzového stavu - roušky, štíty (většina již je má) nebo brýle, rukavice a desinfekce.
Klient služby při ambulantní službě musí mít také roušky a rukavice. Budeme se snažit zajistit štíty na pracovišti pro klienty k zapůjčení. (po ukončení služby projdou štíty dezinfekcí.)

 

Kluby neslyšících i nedoslýchavých mohou opět začít fungovat od 8.6.2020 za dodržení všech hygienických pravidel v době nouzového stavu - vyplnění dotazníku, změření teploty, roušky, rozestupy 2 m, dezinfekce ...

Doporučujeme zdrženlivost při schůzkách zvláště ohrožených skupin - senioři, vysoký tlak, srdeční onemocnění apod.

Každý odpovídá za své zdraví, ale je povinen chránit zdraví druhých.

 

 

KO-Corona plakátek.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hezký den všem

Věra Váchová DiS.
ředitelka organizace
SNN v ČR z.s.
Krajská organizace Ústeckého kraje p.s.
tel.č.: 774 539 830
IČ: 70942412


Dobrý den do organizací a spolků, 

 

určitě jste ve vysílání České televize (ČT) zaznamenali nové tváře – tlumočníky českého znakového jazyka! Koronavirus má i svá pozitiva a v podstatě díky vyhlášení nouzového stavu a potřebě dostat důležité informace ke všem obyvatelům ČR, se povedlo v ČT vyjednat tlumočení pravidelných zpravodajských relací. mimořádných zpráv a tiskových konferencí. Nikdo ale momentálně nevíme, jak to bude s tlumočením po ukončení nouzového stavu. Rádi bychom proto ČT motivovali k zachování tlumočení a poskytli jim na tlumočení zpětnou vazbu, aby věděli, že jeho zajištění má smysl. 

Vytvořili jsme proto dotazník pro neslyšící diváky, jehož cílem je napomoci ČT získat informace, díky kterým by šlo nastavit dlouhodobé zpřístupnění zpravodajských pořadů skrz tlumočení do českého znakového jazyka.

Dotazník samozřejmě opatřen videi v českém znakovém jazyce zasíláme jak v elektronické podobě, tak v PDF pro vytištění a rozdání klientům. Tímto vás prosíme o spolupráci - o distribuci dotazníků mezi vaše neslyšící klienty. Uvědomujeme si, že v současné situaci jsou vaše kontakty s klienty méně časté, ale myslíme si, že ho mohou zprostředkovat sociální pracovníci nebo tlumočníci - obzvlášť starším klientům, kteří jsou bez internetu a dostatečných informací tou nejvíc ohroženou skupinou. 

Odkaz na dotazník v elektronické podobě: https://forms.gle/jmY84j4PRZ3dnjgJ8

Formulář bude aktivní do příštího pátku 22. května, poté budeme předávat informace České televizi. Pokud by se vám tedy vrátily vyplněné papírové dotazníky, byli bychom velmi rádi za jejich včasné naskenování a zaslání. Mockrát děkujeme. 

V případě nějakých dotazů či nejasností se na nás samozřejmě můžete obrátit. 

Děkujeme za spolupráci, velmi si jí vážíme!

Pavlína Spilková

prezidentka ASNEP, z.s.

 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.

Karlínské nám. 59/12

186 00 Praha 8

IČO: 48133493

Jedno ucho vlajkovým projektem 30letého

Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR) je největší organizací pomáhající lidem se sluchovým handicapem v České republice. Vznikl před 30 lety 8. května. Jeho vlajkový projekt Jedno ucho nyní slaví druhé výročí. Za tu dobu představil široké veřejnosti životní příběhy 67 osobností se sluchovým handicapem, z příběhů vyšly dvě knihy a osobnosti projektu uskutečnily 12 besed ve školách a v knihovnách po celé republice. Autorkou projektu je Veronika Cézová, tisková mluvčí SNN ČR.

 

Projekt Jsem dno ucho vznikl při příležitosti oslav 150. výročí Pražského spolku neslyšících – pobočného spolku SNN ČR – na jaře 2018. Jeho cílem je ukazovat široké veřejnosti na životních příbězích lidí se sluchovým handicapem, že neslyšet pro každého znamená něco jiného. A že lidé se sluchovým handicapem mají oproti široké veřejnosti informační deficit.

„Každá skupina má zcela jiné potřeby. Neslyšící potřebují tlumočníka znakového jazyka, nedoslýchaví lidé indukční smyčku a kvalitní sluchadla, ohluchlí a nedoslýchaví simultánní přepis. V projektu proto představujeme všechny tyto skupiny,“ vysvětluje Šárka Prokopiusová, prezidentka SNN ČR. Její příběh „Neslyšící jsou upřímnější“ najdete ZDE.

„Týden co týden představujeme jeden životní příběh – ať už osobnosti, která je Neslyšící a jejím mateřským jazykem je jazyk znakový, nedoslýchavé osobnosti či ohluchlé; zastoupeny jsou ale i osobnosti, které mají tinnitus (pískání v uších) či lidé s kochleárním implantátem. A představujeme i ty, kteří lidem se sluchovým handicapem pomáhají – například tlumočníky znakového jazyka či špičky v oboru foniatrie,“ říká autorka projektu Veronika Cézová, která v prosinci loňského roku získala za druhou knihu příběhů „Jsem jedno ucho. Stále!“ ocenění od Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

SNN ČR jde již několik let příkladem ve zpřístupňování informací neslyšícím. Vydává a tiskne vlastní dvouměsíčník Jsem jedno ucho, kde je každý článek přeložený do znakového jazyka a neslyšícím přístupný díky QR kódu, který uživatele přesměruje na kanál YouTube, kde je článek naznakovaný.

Projekt Jsem jedno ucho, vlajkový projekt SNN ČR, každý pátek na webu a Facebooku představuje životní příběh osobnosti se sluchovým handicapem. Pro ohluchlé a nedoslýchavé, kterých je v ČR 0,5 milionu, je příběh přístupný v psané podobě; pro neslyšící – cca 10 tisíc lidí – je přeložený do znakového jazyka.

Za připomenutí ovšem stojí i další aktivity SNN ČR. Byl to právě Svaz, který byl v historii u všech zásadních legislativních změn – ať už šlo o úpravu nároku na řidičský průkaz, nastavení legislativy v oblasti tlumočení, nároku na oboustrannou korekci sluchu či zvýšení příspěvku zdravotních pojišťoven pro uživatele sluchadel a kochleárních implantátů. 

Veronika Cézová


ČSOB má službu pro dorozumění s neslyšícími na všech pobočkách, infolinka trhá rekordy

Online služba přepisu mluvené řeči eScribe je nyní dostupná už v celé pobočkové síti ČSOB. Lidé s postižením sluchu díky ní snadno samostatně komunikují s bankéři. ČSOB nabízí přepis mluvené řeči i na infolince, kde počet případů meziročně narostl o mimořádných 111 procent. Jedinečnou službu zajišťuje sociální firma Transkript online, se kterou ČSOB úspěšně spolupracuje osmým rokem.

 

„ČSOB je vždy vedena snahou vyhovět maximu přání a potřeb klientů. I proto jsme rádi, že můžeme nabízet tuto velmi užitečnou službu, kterou jsme postupně zaváděli od roku 2017, a která je nyní dostupná pro neslyšící nebo nedoslýchavé klienty na všech pobočkách i finančních centrech Poštovní spořitelny. Přepis řeči může být vítanou pomocí rovněž pro cizince,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.  

Přepis mluvené řeči na infolince umožnila ČSOB jako první banka na trhu a klienti ji nyní vyhledávají v nebývalé míře. 

„V posledních týdnech, kdy nás ovlivňuje koronavir, jsme zaznamenali více než dvojnásobné využívání služby informační linky ČSOB v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019. Rovněž došlo k prodloužení délky hovorů, a to v průměru o čtvrtinu,“ popisuje Zdeněk Bumbálek z Transkript online.

Používání služby eScribe se zájemci nemusejí obávat. Pracovník pobočky se s přepisovatelem Transkript online sám spojí a klient následně sleduje přepis slov bankéře na monitoru jeho počítače. 

Hovor s přepisem na infolince je rovněž snadný. Klient vyhledá na webu ČSOB v sekci s kontakty odkaz „Online přepis klientské linky pro neslyšící nebo nedoslýchavé osoby“ označený také piktogramem ucha. Poté následuje uvedené pokyny. Služba je otevřená v pracovních dnech od 9:00 do 18:00.

Transkript online je největším poskytovatelem online simultánního přepisu řeči v ČR a úspěšným a respektovaným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením, zejména nevidomých. Sociální podnik je aktuálně jeden z 15 výjimečných sociálních inovací, kterým byla v pátek 1. května udělena cena SozialMarie 2020 v rámci této prestižní mezinárodní soutěže (https://www.sozialmarie.org/cs/news?nid=5620).

ČSOB poskytuje a rozvíjí celou škálu služeb pro hendikepované, dalšími jsou bezbariérové pobočky, bankomaty přizpůsobené nevidomým a slabozrakým nebo navigační majáčky. Ve stanici metra B Radlická vedle ČSOB Kampusu je od roku 2012 zprovozněna vodicí lišta pro nevidomé. V soutěži Banka roku 2019 ČSOB skončila druhá v pořadí v kategorii Banka bez bariér.

Michaela Průchová

Klíčová slova: 
 

Komentovaná prohlídka "Na březích Nilu"

17. 9. 2020

Náprstkovo muzem zve

 

Louny-síť linek

8. 9. 2020

Síť linek města louny

 

První stand-up

6. 9. 2020

První stand-up show tlumočené do českého znakového jazyka

 

Muzea zvou

31. 8. 2020

Výstavy v Ústeckém kraji

 

Smrt mu sluší

31. 8. 2020

Představení s českými titulky pro neslyšící

 

Kulturní akce pro neslyšící veřejnost

31. 8. 2020

Návštěvy muzeí i představení tlumočené do českého znakového jazyka připravilo Centrum pro dětský sluch Tamtam.

 

Open House Praha 2020

31. 8. 2020

Program Open House Praha 2020 nabídne opět prohlídky pro osoby se sluchovým postižením

 

Deafember - měsíc osob se sluchovým postižením

16. 8. 2020

Deafember - měsíc osob se sluchovým postižením

 

TRRIPER

31. 7. 2020

VEZMI TRIPPER A UŽIJ SI PRIMA ODPOLEDNE!

 

Integrované jízdenky nově i v MHD Ústí nad Labem

31. 7. 2020

Integrované jízdenky DÚK koupíte od července nově i v MHD Ústí nad Labem

 

Imaginárium bratří Formanů

14. 7. 2020

Imaginárium bratří Formanů 12.7.- 4.10.2020

 

Jak žádat o příspěvek

13. 7. 2020

Jak žádat o příspěvek

 

Přeshraniční doprava 2020

16. 6. 2020

Opět se můžeme těšit na přeshraniční dopravu

 

V Krušných horách odstartují turistickou sezónu cyklisté Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

15. 6. 2020

 

Další přeshraniční linka

15. 6. 2020

Doprava Ústeckého kraje se rozšíří o další přeshraniční linku

 

Labská stezka se rozvíjí 2020

15. 6. 2020

Labská stezka se rozvíjí, je vzorem koordinované cykloturistiky

 

Národní muzeum pro neslyšící návštěvníky

15. 6. 2020

Národní muzeum pro neslyšící návštěvníky

 

Setkání vozíčkářů na Velehradě 2020

10. 6. 2020

Pozvání na 20. Setkání vozíčkářů na Velehradě

 

České Švýcarsko otevírá sezónu 2020

8. 6. 2020

České Švýcarsko otevírá sezónu 2020

 

Sezóna 2020

29. 5. 2020

Letní turistická sezóna 2020

 

AKTUALITY

Schodišťová sedačka

Datum: 22. 9. 2016
Fotografií: 13
Složek: 0