Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tinitus

27. 7. 2021

Co je tinnitus?

Tinnitus je odborné označení pro nepříjemné vnímání vnitřního zdroje zvuku, tedy pro šelest v uších, které může být známo jako hluk v hlavě, šumění a zvonění v uších. Příznaky tinnitu pociťuje asi 15% populace.

Tinnitem se rozumí vnitřní hluk, který trvá alespoň 5 minut. Kratší intervaly jsou považovány za zcela normální, které potkají každého z nás. Zvuky tinnitu jsou popsány mnoha způsoby, jako: cvrčci, vítr, kapající voda, bzučení zářivky, pulsující tóny, syčení anebo zvonění.

Intenzita tinnitu je zcela individuální záležitostí a může časem zintenzivnit do takové míry, kdy je vnímána i přes působení vnějších zvuků (např. hluk v okolí) na jedince, případně jako kontinuální hluk v pozadí.

Zvuková terapie sluchadel OTICON pomáhá dvěma způsoby a to kompenzací sluchové ztráty, jelikož až 80% pacientů s příznaky tinnitu trpí určitou sluchovou ztrátou a zadruhé akustickým potlačením subjektivních zvuků pro tento účel na míru vyvinutými zvuky, které budou nastaveny individuálně podle potřeb pacienta.

Pravidelné využívání těchto sluchadel Vám tak může pomoci zvýšit jak Vaše pohodlí, tak schopnost bez námahy komunikovat s okolím.

Příčiny tinnitu

Existuje mnoho různých teorií, které vysvětlují, co tinnitus způsobuje. Tinnitus je však stále považován za jednu z velkých záhad lidského ucha.

Vystavení se intenzivnímu hluku zvyšuje riziko vzniku tinnitu. Například časté pobyty v hlučném prostředí, jako jsou koncerty, hudební festivaly, noční kluby anebo poslech hudebních přehrávačů na úrovni vysoké hlasitosti.

Dále nám problémy s tinnitem může způsobit úzkost, rychlé tempo života, stres a nespavost. Možnou příčinou mohou být také i způsobené úrazy v oblasti hlavy, krku anebo také jen ušní zánět. Je doporučeno se také vyhýbat potravinám s nadměrným obsahem soli, alkoholu, nikotinu, kofeinu a některým lékům proti bolesti.

Tinnitus samo o sobě není považováno za nemoc, ale může být příznakem jiných zdravotních problémů a to jak psychického či fyzického druhu.

Tinnitus a léčba

Pro diagnózu tinnitu je nutné podstoupit komplexní lékařskou prohlídku, která obsahuje shrnutí anamnézy, lékařské vyšetření a audiologické vyšetření, včetně testů pro měření hladiny tinnitu.

Prvním krokem k úlevě od tinnitu je nutná návštěva praktického a ORL lékaře.

V současné době neexistuje žádný konkrétní schválený lék pro léčbu tinnitu. Většina možností léčby spočívá v potlačení tinnitu společně se zmírněním stresu.

Pokud návštěvy odborných lékařů potvrdí, že tinnitus nemá fyziologickou příčinu, kterou je potřebné léčit jiným způsobem, je tu možnost vyzkoušet metodu TRT, tedy Tinnitus Retraining Therapy, která zahrnuje více kroků a ve volném překladu znamená „léčba tinnitu formou návyku".

Vyléčil jsem si tinnitusJedním z kroků terapie je obohacování zvukového prostředí prostřednictvím používání TCI, tedy Tinnitus Control Instrument, jinak řečeno generátoru šumu, kterým jsou vybavena sluchadla značky Phonak. V tomto směru je nejvyužívanější sluchadlo Phonak Audéo. Podstatou ekvalizace tinnitu ve sluchadlech je generování příjemného bílého nebo růžového šumu přímo do zvukovodu, což pomáhá zmírnit vnímání nepříjemného tinnitu – odvádí od něj pozornost.

Tyto metody zpravidla bývají doplněny o některou z forem poradenství.

Terapie může také zahrnovat prvky vzdělávací, jako jsou relaxační techniky a psychologické terapie. Dále existuje možnost alternativní léčby – akupunktura.

Podrobněji se s touto formou terapie můžeme seznámit v knize Ing. Petra Studeníka „Vyléčil jsem si tinnitus" anebo na stránce www.beztinnitu.cz.

Hyperakuze

Přecitlivělost na zvukové podněty, která tinnitus často doprovází.

Znamená to, že každodenní zvuky, které jsou považovány za normální (zvuky o síle 70 – 80 dB), mohou u lidí trpících hyperakuzí vyvolávat nepříjemné vjemy až nesnášenlivost.

Tinnitus a ztráta sluchu

U téměř 85% pacientů bývá sluchová ztráta doprovázena tinnitem. Společně s používáním sluchadel se snižují nároky na velké soustředění na řeč, ale také se zlepšuje srozumitelnost a může přijít úleva právě od nepříjemného hučení v uších. Výrazně lepších výsledků pro odbourávání tinnitu uživatelé získají pomocí nejnovějších sluchadel Phonak Audéo, která disponují funkcí ekvalizace tinitu - Tinnitus Balance Noise Generator.

Sluchadla Phonak Audéo

Sluchadla Phonak AudéoSluchadla Phonak Audéo typu RIC (Receiver In Canal, závěsná sluchadla s externím reproduktorem) společně s moderním designem, diskrétností, skvělou kvalitou zvuku a optimální podporou v nejnáročnějších poslechových situacích, přináší také funkci pro ekvalizaci tinnitu - Tinnitus Balance Noise Generator (generátor šumu). Tato funkce pracuje na základě nastavení frekvence, na které se tinnitus u konkrétní osoby projevuje, a v jednotlivých intervalech sluchadla do uší pulsují zvuky. Mozek se tak soustředí na vysílanou frekvenci ze sluchadel a člověk pak nevěnuje tolik pozornosti projevům tinnitu. Funkce Tinnitus Balance Noise Generator je součástí základního vybavení a je také obsažena ve všech řadách modelu sluchadel Phonak Audéo.

Vyřešte tinnitus s aplikací myPhonak!

Využijete s jakýmkoliv chytrým telefonem vybaveným technologií Bluetooth.