Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunitní plánování Žatec

Komunitní plán sociálních služeb Města Žatce

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

Zastupitelstvo města Žatec projednalo a schválilo na základě usnesení 15/20 ze dne 23.1.2020 Strategický plán sociálního začleňování města Žatec na období 2020 - 2022 vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování. Díky tomuto plánu mají poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám možnost čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v ČR (ESF).


 


Jak se zapojit do komunitního plánování 

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 415 736 409, e-mail: koranova@mesto-zatec.cz), která zprostředkuje kontakt s tajemníkem příslušné pracovní skupiny.  
Koordinátor poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny. Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny. 

Kdo se komunitního plánování účastní

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, zapojit do tvorby komunitního plánu příslušníky dané komunity, kteří mají zájem na rozvoji sociálních služeb v daném regionu, mohou přispět ke zpracování plánu a/nebo se podílet na jeho naplňování. Zpravidla se plánování účastní následující skupiny lidí: 

 • Uživatelé soc. služeb – služby využívají, spotřebovávají, v procesu plánování vychází ze svých potřeb. 
 • Poskytovatelé soc. služeb – služby provozují poskytují; znají provozní podmínky služby, jsou odborníky ve své oblasti – nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace obce, kraje, státu apod. 
 • Zadavatelé soc. služeb – zodpovídají za poskytování služeb občanům na svém území; služby zadávají, podílí se na jejich financování – obce, kraje apod. 
 • Ostatní účastníci – instituce a orgány veřejné správy, organizace a odborníci působící v sociální oblasti nebo jiných souvisejících oblastech, veřejnost

Pracovní skupiny:

Aktuality:

Seznam projektů Komunitní plánování 2021

 1. Nemocnice Žatec Pomáhat je radost zde
 2. Nemonice Žatec Vybavení sociální lůžek zde
 3. Kassal Komunitní web Žatecký maják zde
 4. VCP Vzdělávání třetího věku 2021 zde
 5. VCP Do školy připraven 2021 zde
 6. VCP Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2021 zde
 7. CCK Zkvalitnění služeb AD pro muže zde
 8. Maltezská pomoc Osobní asistence zde
 9. Roztančená kolečka Taneční kurzy zde
 10. Fokus Labe Centrum dušeního zdraví zde
 11. SNN SAS LN zde
 12. SSN Tlumočnické služby zde
 13. Spirála Linka pomoci zde
 14. Spirála Interveční centrum zde
 15. Revenium Institu zdraví a pohody zde
 16. Sedmikráska moderní a pohodová rodina zde
 17. Sedmikráska Tabor pro seniory zde
 18. Sedmikráska Pohodový sernior zde
 19. SPCCH Rekončiní pobyt zde
 20. SPCCH Rozchodíme civilky zde
 21. Vavřinec provoz AD zde
 22. Vavřinec SAS zde
 23. SCPR Poradna zde
 24. SCPR Rodinky zde
 25. Oblastní charita Most SAS zde
 26. DPS za prezidenty do Lan 2021 zde
 27. DPS Funny club 2021 zde
 28. DPS Reprezentační ples 2021 zde
 29. Budík Kroužky programování zde
 30. Budík klub zde
 31. LORM Festival zde
 32. LORM Mental Power zde
 33. LORM Radost bez hranic zde
 34. Centrum Hájek Sociální rehabilitace zde

Harmonogram DŘ 2021:

Vyhlášení Dotačního programu - 23.11.2020-31.12.2020
Lhůta pro podání Žádostí - 4.1.2021-10.1.2021
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – do 31.3.2021
Realizace projektů - 1.1.2021-31.12.2021
Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem – do17.1.2022

Dokumenty DŘ 2021:

Upozornění – v žádosti jsou šedě označené buňky vyplňovány automaticky, nepřepisujte je!

Odkazy:


Koordinátor:
Ing. Lucie Kořánová, Městský úřad Žatec, Odbor sociálních věcí,
Najdete mě: budova Obránců Míru 295, 1. patro, dveře č. 115
Tel.: 415 736 409; e-mail: koranova@mesto-zatec.cz