Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚP ČR podporuje zaměstnanost OZP i komunikační dovednosti úředníků

11. 4. 2023

OZP patří mezi nejohroženější skupiny uchazečů na pracovním trhu. ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči. Mimo jiné i prostřednictvím přesně cílených projektů. Během aktuálního programového období do nich zařadil přes pět tisíc klientů se zdravotním postižením. Více než 30 % z nich získalo díky aktivitě Úřadu práce ČR zaměstnání.

Úřad práce ČR realizuje v rámci republiky 6 regionálních projektů přímého přidělení (RIP), které jsou určeny na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Jejich cílem je pomoci jim v co nejrychlejším návratu na trh práce. Dosud do nich vstoupilo celkem 5 026 lidí, 1 387 z nich úspěšně absolvovalo skupinové poradenství, 899 prošlo rekvalifikací, bezmála 1 700 klientů získalo práci v rámci společensky účelného pracovního místa, veřejně prospěšných prací, nebo nastoupili do práce na na zkoušku.

Účastníkům projektů se dostává cíleného poradenství během individuálních a skupinových schůzek či absolvují rekvalifikace. Jen poradenskými programy prošly téměř čtyři tisícovky lidí. Snahou je maximálně podpořit zvýšení jejich dovedností a znalostí, včetně sebedůvěry a následně zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání.

RIP zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením (podrobněji na https://www.uradprace.cz/web/cz/projekty-v-realizaci)

1. ŽIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji

2. Práce bez bariér na Vysočině

3. Návrat do práce v Pardubickém kraj

4. Bez překážek ve Zlínském kraji

5. Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji

6. Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji

Vedle výše uvedených RIP realizuje Úřad práce ČR v celé republice také systémový projekt s názvem „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce“. Jeho cílovou skupinou jsou zaměstnanci ÚP ČR. Konkrétně speciálně proškolení poradci OZP, jejichž náplní práce je poskytování cíleného poradenství osobám se zdravotním postižením. Vzniká tak koordinovaná síť specialistů.

Součástí jejich činnosti je zároveň i komunikace se zaměstnavateli, sociálními partnery nebo třeba pracovníky poskytujícími sociální práci. Tak aby se podařilo co nejvíce propojit nabídku s poptávkou na trhu práce s ohledem na specifické potřeby jednotlivých uchazečů z této skupiny nezaměstnaných a současně podpořit společenskou odpovědnost zaměstnavatelů.

Dosud poskytli pracovníci projektu celkem 128 739 individuálních poradenských schůzek. Skupinovým poradenstvím pak prošlo 33 346 OZP. Poradci ÚP ČR vypracovali 1 884 individuálních plánů pracovní rehabilitace. Práci díky nim získalo 16 321 osob se zdravotním znevýhodněním.

Podpora zaměstnanosti této cílové skupiny uchazečů o zaměstnání je součástí celkového portfolia služeb, které ÚP ČR OZP nabízí. Zaměstnanci ÚP ČR proto každoročně absolvují řadu seminářů zaměřených mimo jiné i na komunikaci s OZP.

„Jde o klienty se specifickými potřebami a je třeba, aby zaměstnanci ÚP ČR byli schopni s nimi komunikovat na odpovídající úrovni. Nepodceňujeme tedy ani prohlubování znalostí našich úředníků v této oblasti. Je důležité, aby věděli, jak přistupovat k neslyšícím, nevidomým, tělesně či mentálně postiženým lidem,“ uvádí zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Další oblastí, ve které se zaměstnanci ÚP ČR vzdělávají, jsou odborné znalosti zvláštních pomůcek. Právě na jejich pořízení a provoz poskytuje úřad příspěvky (kromě příspěvku na zvláštní pomůcku také příspěvek na mobilitu). Aby výplata probíhala v souladu s požadavky na efektivnost, hospodárnost a účelnost, musí mít zaměstnanci ÚP ČR skutečně přehled o tom, co je na trhu, jaké existují varianty jednotlivých výrobků, k čemu konkrétně slouží a v neposlední řadě, jaká je jejich obvyklá cena.

Všechny tyto informace získávají průběžně v rámci systému vzdělávání, ale také díky realizaci vzdělávací akce – Dny mobility.

V neposlední řadě poskytují zaměstnanci ÚP ČR i klientům se zdravotním postižením rady v INFOcentrech, která jsou zřízena v rámci systémového projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“.

Stánky jsou zájemcům k dispozici na téměř devíti desítkách kontaktních pracovišť ÚP ČR po celé republice. Na poradce se mohou obracet zájemci, kteří potřebují základní informace o činnostech a službách ÚP ČR, z oblasti evidence, zprostředkování a poradenství, projektů nebo třeba potřebují pomoc s vyplněním a kontrolou příslušných formulářů atd.

Za zmínku stojí jistě i služba „Tichá linka“, kterou ÚP ČR využívá dlouhodobě. Jde o užitečný komunikační prostředek, jenž zpřístupňuje úřad osobám se sluchovým postižením a pomáhá tak přiblížit služby ÚP ČR i těm, kteří mají specifické potřeby. Nabízí možnosti komunikace ve třech variantách: tlumočení do znakového jazyka, přepis mluvené komunikace a překlad dokumentů (překlad nebo úprava psaného textu do znakového jazyka či obráceně). Zároveň je možné proběhlou komunikaci vytisknout a založit do spisu.

Překlad zajišťují profesionální certifikovaní tlumočnici, což umožňuje a zaručuje jeho odbornost. Tlumočení je možné zarezervovat na určitou hodinu, případně se k překladu přihlásit kdykoli v rámci úřední doby ÚP ČR. Aplikace je dostupná i pro notebooky, což umožňuje práci v terénu.

Nejčastěji je využívána v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Klienti ji ale používají i u ostatních dávek a agend spadajících do kompetence ÚP ČR. On-line tlumočení pak mohou zájemci využít v případě, že se obrátí na Call centrum Úřadu práce ČR. 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR