Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tamtam vyzývá veřejnost:

2. 3. 2022

Tamtam vyzývá veřejnost: Chraňte sluch vašich dětí. Pomůžete jim i celé společnosti

3. březen 2022 je Světovým dnem sluchu. Centrum pro dětský sluch Tamtam se připojuje k celosvětové výzvě Pečujte o svůj sluch, chcete-li slyšet celý život (To hear for life, listen with care), kterou v rámci Světového dne sluchu 2022 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO). Apeluje na význam preventivní péče o sluch, a to již od narození. Včasná diagnostika sluchové vady u dítěte vede k jeho větší šanci získat kvalitní kompenzační pomůcku a odbornou péči, s níž se může rychleji naučit „slyšet“, osvojit si jazyk, komunikovat a vyvíjet se tak, jak odpovídá jeho věku. Má velkou šanci získat vzdělání odpovídající jeho potenciálu, nebýt v budoucnu pouhým příjemcem sociálních dávek, ale žít plnohodnotným osobním i pracovním životem.

 

Tamtam v souladu s výzvou WHO upozorňuje také na to, že řadě sluchových vad lze předcházet, například omezením hlasitosti hudby ve sluchátkách či v zábavních klubech nebo ochranou proti nadměrnému hluku v pracovním prostředí.  

Centrum pro dětský sluch Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu již 32 let. Poskytuje jim bezplatně komplex ucelených služeb a realizuje i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem.

Jedním z nedávno dokončených projektů, který finančně podpořila Evropská unie a Magistrát hlavního města Prahy, je vytvoření nové terapeutické místnosti pro „Snoezelen“. Metoda aktivuje smysly dětí prostřednictvím světelných, zvukových či jiných prvků. Bude nově k dispozici v Centru pro dětský sluch Tamtam v pražských Stodůlkách. 

„Jde o speciálně upravené příjemné prostředí, které aktivuje smysly dětí pomocí světelných či zvukových prvků, vůní a hudby. Slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje komunikaci. Vytváří zázemí pro poskytování moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením,“ vysvětluje funkci Snoezelenu Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu. 

Přibližuje také závažnost sluchového postižení, které je organizací WHO považováno za druhý nejzávažnější zdravotní handicap lidské bytosti hned po mentálním postižení. 

„Sluch je nenahraditelný v každé životní situaci, proto si jeho význam připomínáme neustále. Velkou nevýhodou sluchového postižení je to, že není na první pohled vidět. Řada lidí ani netuší, že existuje, dokud se nesetkají s někým neslyšícím či nedoslýchavým, nebo se jim nenarodí dítě s vadou sluchu. Povědomí veřejnosti o tom, co lidé s postižením sluchu potřebují, a jak s nimi komunikovat, bývá velmi nízké. V Tamtamu se dlouhodobě snažíme vzbudit zájem státu o prevenci dopadu postižení sluchu na dítě i jeho rodiče. Ani celospolečenské ekonomické důsledky neodhalené ztráty sluchu nejsou zanedbatelné. Neřešená sluchová vada vede k sociálnímu vyloučení nejen dětí, ale i jejich rodičů, kteří o dítě doma déle pečují. Maminka nebo tatínek nemohou chodit do práce a čerpají sociální dávky,“ říká Jana Fenclová.

„Sluch lze dnes dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí neinvazivního novorozeneckého screeningu sluchu,“ upozorňuje ředitelka Tamtamu. 

„Všechny pětileté děti by podle pokynů Ministerstva zdravotnictví měly prodělat vyšetření sluchu takzvanou tónovou audiometrií. Nicméně pro rodiče, ať již se sluchová vada jejich dítěte potvrdí v jakémkoli věku, to bývá zpočátku především velký šok. Musí se s touto informací nejprve vyrovnat, aby se mohli naučit s dítětem komunikovat a pomoci mu rozvíjet sluch a řeč s podporou kompenzační pomůcky – sluchadla či kochleárního implantátu. S pomocí Tamtamu však nejsou na tuto situaci sami.“  

Kompenzace sluchové vady a odborná péče o sluch je však důležitá nejen v dětském věku. Příliš hlasitý poslech je velmi nebezpečný. Vysoká hladina hlasitosti může například způsobit tinnitus (ušní šelest) a nevratně poškodit sluch, přičemž následky se nemusí projevit hned, ale až v pozdějším věku.

 „Je třeba věnovat pozornost i tomu, jak hlasitě má náš teenager nastaven poslech ve sluchátkách, mají-li pracovníci v hlučných provozech k dispozici ochranná sluchátka, zda provozovatel music klubu či koncertu dodržuje hygienické normy pro hlasitost hudby, ale třeba i to, jestli nám doma nehraje televize „na maximum“, protože dědeček nebo babička už hůře slyší,“ varuje Mgr. Fenclová.

Dále dodává, že jakékoli pochybnosti ohledně stavu sluchu dítěte mohou rodiče konzultovat na telefonické kontaktní lince Tamtamu 605 100 400 či na e-mailu: poradna@tamtam.cz.

Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři, kterým se sluch zhoršuje s věkem.

Projevy nedoslýchavosti u seniorů bývají mnohdy podceňovány. Přitom mohou vést až k sociální izolaci či projevům chování, které může ohrozit i další rodinné příslušníky. Například hlasitý poslech televize zhoršuje nejen stav sluchu seniora, ale vystavuje riziku poškození sluchu i ostatní členy rodiny.