Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lékařská pohotovostní služba 2019

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1733050

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Způsob organizace a zajištěnílékařské pohotovostní služby vÚsteckém kraji v roce 2019aktualizace k1. 4. 2019

1.Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., ozdravotních službách apodmínkách jejich poskytování (zákon ozdravotních službách), odpovědný zaorganizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují sdotčenými městy.

2.Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům vpřípadech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. Opohotovostní služby nejde vpřípadě poskytnutí ambulantní péče vrámci pravidelné ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).

3.Lékařská pohotovostní služba neslouží křešení dříve vzniklých onemocnění čizhoršení zdravotního stavu, přikterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.

4.Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno nazákladě uzavřeného smluvního vztahu ozajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem aposkytovatelem zdravotních služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.

5.Naúzemí Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní služby:

a.Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace voborech: všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),

b.Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace voboru všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče proděti adorost),

c.Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace voboru všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče proděti adorost),

d.Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace voborech: všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),

e.Litoměřice (pro spádovou oblastLitoměřicka aLovosicka ordinace voboru: všeobecný praktický lékař; pro spádovou oblast okresu Litoměřiceordinace voboru: praktický lékař proděti adorost),

f.RoudnicenadLabem (prospádovou oblast Roudnicka ordinace voboru:všeobecný praktický lékař),

g.Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace voborech: všeobecný praktický lékař apraktický lékař proděti adorost),

h.Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace voboru všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče proděti adorost),

i.Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace voborech: všeobecný praktický lékař apraktický lékař proděti adorost),

j.Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace voboru všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče proděti adorost),

k.Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace voborech: všeobecný praktický lékař apraktický lékař proděti adorost);

l.Žatec (prospádovou oblast Žatecka aPodbořanska ordinace voborech: všeobecný praktický lékař apraktický lékař proděti adorost),

m.Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace voboru: všeobecný praktický lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov voborupraktický lékař proděti adorost), n.Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace voboru všeobecný praktický lékař).

6.Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby jezajištěno: a.Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č.48/1997Sb., oveřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony provedené vrámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),

b.Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) nazabezpečenílékařské pohotovostní služby vpříslušné spádové oblasti,

c.Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby zazajištění závazku veřejné služby,

d.Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí aposkytovatelem zdravotníchslužeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby nazajištění činností spojených sorganizací aposkytováním zdravotní péče v rámci lékařské pohotovostní služby vpříslušné spádové oblasti,

e.Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem aměstem uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,

f.Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.

7.Krajský úřad Ústeckého kraje nazákladě §45 odst.2 písm.l) zákona č.372/2011Sb., ozdravotních službách apodmínkách jejich poskytování (zákon ozdravotních službách), vplatném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné odbornosti kúčasti nazajištění lékařské pohotovostní služby vdané spádové oblasti.

8.Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 18. 2. 2019

Zpracoval:Ing. Petr Severavedoucí odboru zdravotnictví

Schválil:Ing. Milan Zemaníkředitel krajského úřadu

Kontaktní údaje:Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz

Příloha:

Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů

s

Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů

 

 • stanoviště Děčín

 • ordinace LPS pro dospělé

 • provozovatel: poskytovatelé zdravotních služeb, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah. Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení praktických lékařů ČR, uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz (doporučeno telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře)

 • adresa ordinace: dle rozpisu provozovatelů

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost

 • provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.,

 • adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

    

 • stanoviště Rumburk

 • provozovatel: JOCORP s.r.o. MUDr. Josef Kořínek,

 • adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.(pavilon II – Podhájí)

 • ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

    

 • stanoviště Varnsdorf

 • provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

 • adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

    

 • stanoviště Chomutov

 • provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

 • adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

  • Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)

  • Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

    

 • stanoviště Kadaň

 • provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

 • adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

    

 • stanoviště Litoměřice

 • provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s.

 • adresa ordinací: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 479, 416 723 478)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

    

 • stanoviště Roudnice nad Labem

 • provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

 • adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 8:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

    

 • stanoviště Žatec

 • provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

 • adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

    

 • stanoviště Louny

 • provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

 • adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

 • ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)

  • Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

    

 • stanoviště Most

 • provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a Krajská zdravotní a.s. - nemocnice Most o.z (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

 • adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

    

 • stanoviště Litvínov

 • provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

 • adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova pro seniory

 • ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

    

 • stanoviště Teplice

 • provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

 • adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

 • ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

    

 • stanoviště Bílina

 • provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

 • adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121)

  • Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

    

 • stanoviště Ústí nad Labem

 • provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 • adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

 • ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

  • Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

 • ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)

  • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

  • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.