Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunitní plánování Most

Komunitní plánování sociálních služeb a prorodinných aktivit

Město Most komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a prorodinných a volnočasových aktivit již od konce roku 2005, kdy započaly přípravy prvního komunitního plánu. V současné době má město již svůj čtvrtý komunitní plán, a to na roky 2019-2022 (ke stažení níže).
Základní listina  komunitního plánování
 
 
Metodika spolupráce aktérů komunitního plánování v ORP Most
 

Metodika hodnocení komunitního plánování

07a_Metodika hodnocení_verze6_2019_FIN-1.pdf

Metodika informování a zapojování veřejnosti

07 Metodika, verze 5 final.pdf

Související odkazy

 

http://www.mesto-most.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9959&id_dokumenty=23408

01_Leták_V_1704_k revizi-1.pdf

KS1_FIN z tiskárny-1.pdf

KS2_FIN z tiskárny-1.pdf

KS3_FIN z tiskárny.pdf

 

 

 

Ing. Irena Staňková

vedoucí oddělení
 
tajemnice komise prorodinných aktivit a sociálních služeb
 

Odkazy

Telefon:
pevná linka: 476 448 268
pevná linka: 474 771 268 (Internetový telefon)
mobilní: 602 707 951
E-mail:
oficiální: Irena.Stankova@mesto-most.cz

 

Říjen je ve znamení neziskových organizací

 

2.10.2020
Tak jako každý rok odstartovala prvním dnem desátého měsíce v roce kampaň Říjen pro neziskovky. Zahájena byla za účasti zástupců jednotlivých organizací ve velké zasedací místnosti magistrátu města Mostu.

Cena Října pro neziskovky Michalu Tarantovi

Cena Října pro neziskovky Michalu Tarantovi
 
 
 

Tomáš Smrž

Již počtrnácté slouží kampaň k prezentaci a podpoře neziskových organizací Mostecka, zapojených v komunitním plánování sociálních služeb města Mostu. Slavnostní odpoledne moderoval Tomáš Smrž (na snímku), vedoucí dětské organizace Zálesák.
 
Jednotlivé organizace se během kampaně snaží přiblížit veřejnosti služby, které jí poskytují. Kampaň je pořádaná pod záštitou náměstkyně primátora města Mostu Markéty Staré.
 
„Organizace, zapojené v komunitním plánování, poskytují služby seniorům, zdravotně znevýhodněným osobám, osobám a rodinám v krizi, dále služby preventivního charakteru, volnočasové a prorodinné aktivity,“ uvádí Irena Staňková, tajemnice komise prorodinných aktivit a sociálních služeb.
 
Na úvod promluvila vedoucí Odboru sociálních věcí Naděžda Krupczová, která v roce 2006 s několika neziskovými organizacemi komunitní plánování na Mostecku vytvářela. Jménem tajemníka města Mostu seznámila přítomné s výsledky Dobrovolnického dne, při kterém zaměstnanci magistrátu pomáhali ve vybraných organizacích se zajištěním běžného chodu – s úklidem, hlídáním dětí, malováním a podobně.

Naděžda Krupczová 
Zmínila také zahájení materiální sbírky, která se stala jednou z pravidelných aktivit kampaně. Zaměstnanci magistrátu po celý měsíc dle svých možností přinášejí věcí, které organizacím pomáhají v činnosti – ošacení, výtvarný materiál, kancelářské a hygienické prostředky, knihy, hračky, lůžkoviny. Výtěžek sbírky bude jednotlivým organizacím předán při ukončení kampaně 30. října 2020.

Vystoupení 15. ZŠ Most
Zahajovací odpoledne kampaně poté zpestřilo pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ v ulici J. A. Komenského v Mostě. Známé písně a melodie sklidily zasloužený potlesk.
 

Petr Pillár

V aktuálním komunitním plánu sociálních služeb se nově objevuje nastavení spolupráce s obcemi mosteckého regionu a také snaha o rozšíření služeb do těchto obcí. Tuto spolupráci jménem obcí zajišťuje Místní akční skupina (MAS) Naděje, za kterou vystoupil člen její správní rady a starosta obce Lišnice Petr Pillár.
 
Zhodnotil přínos komunitního plánování a zmínil odlišnosti v možnostech MAS a neziskových organizací. Současně konstatoval, že v konečné fázi mají všichni společný cíl – pomáhat potřebným ke splnění jejich nadějí.
 
Za organizace komunitního plánu vystoupil Michal Tarant, vedoucí mosteckého skautského střediska, který zhodnotil spolupráci města a přítomných organizací a poděkoval všem, kteří pracují v první linii a v této náročné době poskytují své služby na standardně vysoké úrovni.

Michal Tarant 
„Neziskovky jsou kořením společnosti, proto – kořeňte…“ uvedl. Vyzdvihl přínos a roli 18,5 tisíce dobrovolníků, kteří se v naší republice věnují dětem.
 
Další kulturní vložku obstaralo Divadlo BezeVšeho. Vtipné vystoupení „Barbara Conana“, který trhal řetězy a ohýbal podkovy, pobavilo přítomné.
 
Poté byla udělena každoroční cena Října pro neziskovky. Své zástupce nominují samotné organizace a komise, jako vrcholný orgán komunitního plánování, vybere toho nejlepšího.

Vilém Kunz a Michal Tarant
Za významný podíl na procesu komunitního plánování byl letos oceněn Michal Tarant (vpravo) kterému místopředseda komise prorodinných aktivit a sociálních služeb Vilém Kunz poblahopřál a předal dárek jako výraz ocenění jeho práce.

Výstava neziskovek v budově mosteckého magistrátu 
Všichni přítomní následně navštívili výstavu, prezentující činnost jednotlivých neziskových a příspěvkových organizací na chodbách druhého patra magistrátu. Pro veřejnost je otevřena v úředních hodinách až do konce října. Sami občané svými hlasy rozhodnou o tom, která z prezentací je nejvíce nápaditá. Hlasovací lístek mohou vhodit do schránky přímo v místě výstavy, nebo hlasovat na webu města Mostu.
 
Dny otevřených dveří by se měly uskutečnit v Domě romské kultury, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Zimák“, v Domě humanity, v Naději – M, v Klubu národnostních menšin, v Oblastní charitě Most, v organizacích AMA–SOP a K srdci klíč, v Centru služeb pro zdravotně postižené, v mosteckém Hospici a ve všech zařízení Městské správy sociálních služeb v Mostě.
Zájemci se mohou zblízka seznámit se zázemím dané služby, ale hlavně se škálou služeb, které mohou využít.
 
(vn)

Výstava v rámci kampaně Říjen pro neziskovky na mosteckém magistrátu

Prohlédněte si výstavu ve druhém patře magistrátu

6.10.2020
V rámci probíhající kampaně Říjen pro neziskovky je ve druhém patře Magistrátu města Mostu v úředních hodinách volně přístupná prezentační výstava neziskových organizací.
 
Výstava v rámci kampaně Říjen pro neziskovky na mosteckém magistrátu
Výstava v rámci kampaně Říjen pro neziskovky na mosteckém magistrátu
 
 
 
Na výstavě jsou ke zhlédnutí různorodé upoutávky jednotlivých organizací, které přibližují jejich činnost.

Výstava Říjen pro neziskovky 
O tom, která z upoutávek neziskovek a příspěvkových organizací je nejvíce nápaditá, rozhoduje svými hlasy veřejnost a to hlasováním na facebooku města Mostu nebo vyplněním jednoduchého hlasovacího lístku, který vhodíte do schránky přímo na výstavě. Místo s lístky a schránkou najdete hned vedle schodiště a zde se také můžete odměnit malým dárkem.
 
Výstava pro občany a návštěvníky magistrátu potrvá až do konce října.
 
(vn)