Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunitní plánování Jirkov

Komunitní plánování


Komunitní plánování logo

Město Jirkov prostřednictvím odboru sociálních věcí a školství zajišťuje plánování sociálních a navazujících služeb na svém území a spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb i s jejich uživateli.

 

K řešení otázky dostupnosti se rozhodlo využít metodu komunitního plánování. Za tímto účelem spolupracovalo od srpna 2010 s obecně prospěšnou společností Komunitní plánování o.p.s.

 

Komunitní plánování sociálních a navazujících služeb

Je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám i potřebám jednotlivých občanů.

Proces komunitního plánování ve městě Jirkov zahrnuje aktualizaci a souhrnné zpracování popisu informací o organizacích, které poskytují sociální a další návazné či doplňkové služby. Patří sem i činnost neziskových organizací, které se věnují mládeži, pozornost bude věnována i ostatním sportovním a zájmovým organizacím, které se věnují volnočasovým aktivitám ve všech věkových kategoriích. Získané informace slouží ke stanovení pravidel financování, poskytování dotací a také získávání údajů o činnosti organizace. Cílem je zajistit efektivní přidělování dotací organizacím působícím na území města Jirkova.

 

Jaký přínos má komunitní plánování pro obec?

Zapojuje všechny účastníky systému sociálních a navazujících služeb do přípravy a uskutečňování plánu sociálních a navazujících služeb, zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly místním potřebám. Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné. 

Zkušenosti s praktickým používáním některých principů komunitního plánování existují v České republice již nyní. Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo uskutečňovat rozsáhlou reformu sociálních služeb, jejíž cílem je přizpůsobit se praxi v Evropské unii, a vyhlašuje dotační programy pro kraje a obce na podporu komunitního plánování.


Komunitní plánování od 1. 1. 2013 
Od ledna 2013 tento proces organizuje koordinátor sociálních služeb. Společně s občany, poskytovateli sociálních služeb a samosprávou obce zjišťuje potřeby, cíle a možnosti všech zúčastněných a podílí se na naplňování stanovených priorit v sociální oblasti. 

Koordinátor sociálních služeb svolává pracovní skupiny komunitního plánování. V rámci komunitního plánování v Jirkově pracují celkem tři pracovní skupiny. Katalog sociálních služeb je aktualizován vždy 2x ročně po setkání řídící skupiny komunitního plánování.

V případě, že máte zájem o zařazení do katalogu sociálních služeb, můžete své žádosti zasílat koordinátorovi sociálních služeb. 

Bc. Marková Jitka 
Koordinátor sociálních služeb, sociální pracovnice 
markova@jirkov.cz, socialni@jirkov.cz, 474 616 463