Jdi na obsah Jdi na menu
 


Očkování

19. 2. 2021

Senioři se mohou od dnešního dne registrovat na očkování

prostřednictvím krajské bezplatné infolinky

 

mini
Ústecký kraj v pondělí dopoledne v 9 hodin spustil provoz bezplatné krajské infolinky pro seniory, prostřednictvím které se mohou nově registrovat na očkování. V první fázi se jedná o seniory věkové kategorie 80 plus. Bezplatná krajská infolinka bude v provozu od pondělí 25. ledna každý pracovní den v čase od 9 do 15 hodin. Telefonní číslo infolinky: 800 876 011.
Tisková zpráva ze dne 25. ledna 2021
 

BEZPLATNÁ INFOLINKA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO SENIORY K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ – PONDĚLÍ AŽ PÁTEK OD 9 DO 15 HODIN: 800 876 011

 

očkování

Informace v patě

Garant sekce: Garant webu Covid-19

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19

 
TK očkování
Krajská zdravotní, a. s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.
Tisková zpráva ze dne 15. ledna 2021

 

Odkazy

 • Zdroj: www.kzcr.eu
 • STRATEGIE OČKOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 15-01-2021 [PDF, 863 kB] (15.1.2021)
 • Informace k očkování na podwebu COVID-19
 • Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 14 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

  - Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem
  - Nemocnice Děčín
  - Nemocnice Teplice
  - Nemocnice Most
  - Nemocnice Chomutov
  - Nemocnice Žatec
  - Nemocnice Litoměřice
  - Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem
  - Nemocnice Roudnice nad Labem
  - Nemocnice Duchcov
  - Nemocnice Bílina
  - Nemocnice Varnsdorf
  - Nemocnice Rumburk
  - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

  „Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Jan Schiller.

  „Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a. s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

  Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců krajského integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

  Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

  Informace k očkování budou k dispozici na webových stránkách Krajské zdravotní, a. s., a na webu Ústeckého kraje.


   

Očkování proti Covid v domácnostech

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR dojednala způsob očkování lidí, kteří mají tak těžká zdravotní postižení, že se nemohou dostavit do očkovacích center.

 

Podrobně o tom informoval předseda NRZP ČR Václav Krása v dopise členským organizacím:

Oslovili jsme předsedu vlády pana Andreje Babiše, a ve spolupráci s národním koordinátorem pro očkování proti Covid 19 doktorem Zdeňkem Blahutou se nám nakonec podařilo dohodnout způsob očkování v domácnostech, pokud se lidé nebudou moci ze zdravotních důvodů, ani za pomoci svých blízkých, dostavit do očkovacích center.

V odkaze pod textem najdete dopis, který jsme dnes obdrželi z Centrálního týmu pro koordinaci očkování proti onemocnění Covid 19. V dolní části tohoto dopisu je popsán systém, který umožní očkování imobilních osob v domácnostech.

Nyní, do 1. 2. 2021, je možná registrace k očkování pouze osob starších 80 let. Pokud je taková osoba imobilní a nemůže se dostavit do očkovacího centra a žije doma, tak požádá svého praktického lékaře, aby jí zprostředkoval očkování přímo v její domácnosti.

Praktický lékař by měl, ve spolupráci s krajským koordinátorem očkování a na základě jeho pokynů, se domluvit na předání očkovací látky. Samozřejmě, že musí být dodržen postup podle Metodického pokynu pro očkovací kampaň, jak zacházet s očkovací látkou a také prioritizace skupin.

Jestliže nebude dostatečná kapacita mobilního očkovacího týmu, bude imobilní pacient naočkován v režimu návštěvní služby svého praktického lékaře. To znamená, že by takové občany očkoval přímo jejich praktický lékař v domácnostech.

Po 1. 2. 2021 se budou moci registrovat i další občané mladší 80 let a ti budou postupovat stejným způsobem, pokud se ze zdravotních důvodů – svoji imobility, nebudou moci dostavit do očkovacích center.

Vážení přátelé, pokud by se objevily nějaké problémy, protože vše se teprve rozebíhá, prosíme, abyste se obrátili na paní Mgr. Romanu Huškovou, email: romana.huskova@mzcr.cz, která pracuje v sekretariátu pana ministra Jana Blatného a měla by vám případně pomoci obtíže řešit.

Prosím, neobracejte se na ní s dotazy. Dotazy řešte s vaším praktickým lékařem. Obracejte se na paní Romanu Huškovou pouze v případech, kdy popsaný systém nebude fungovat. Zdůrazňujeme, že do konce ledna se tento popis registrace a očkování v domácnostech týká pouze osob starších 80 let, které jsou natolik imobilní, že se nemohou, ani za pomoci svých blízkých, dostavit do očkovacího centra.

Václav Krása


Tisková konference ke strategii očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji

 
logo ÚK
Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a. s. zvou veřejnost ke sledování tiskové konference formou přímého přenosu, jejímž tématem bude strategie očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji. Tisková konference se uskuteční v pátek 15. ledna v 9.30 hodin a sledovat ji můžete živě na webových stránkách Ústeckého kraje.
Tisková zpráva ze dne 14. ledna 2021
 

Odkazy

 

 

 

vními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.

 

OČKOVÁNÍ COVID-19 - základní informace

 
Vše se řídí metodikou Ministerstva zdravotnictví ČR a mimořádnými patřeními. Metodika obsahuje i detailní rozpis toho, v jakém pořadí budou různé skupiny obyvatelstva očkované. Vzhledem k postupným dodávkám očkovacích látek bude očkování probíhat v několika fázích.
 
 
 

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz 

 • S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.
 • Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování.
 • Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech.
 • K samotnému očkování je třeba donést občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotního pojištění
 • Informovaný souhlas, který je k očkování potřeba obdržíte a vyplníte při očkování

Vše se řídí metodikou Ministerstva zdravotnictví ČR a mimořádnými patřeními – Mimořádné opatření – plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14. 1. 2021 do dovolání – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) / VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz). Metodika obsahuje i detailní rozpis toho, v jakém pořadí budou různé skupiny obyvatelstva očkované. Vzhledem k postupným dodávkám očkovacích látek bude očkování probíhat v několika fázích.

V současné době probíhá fáze IA, kde není dostupný rezervační systém pro veřejnost, fáze je charakterizována potřebou cíleného očkování v klíčových zdravotnických zařízeních a též zařízeních pobytové sociální péče o seniory.

K realizaci očkování je v kraji na základě pokynů MZ ČR vytvořena síť očkovacích míst. Ve fázích IA, IB tvoří očkovací síť očkovacích míst nemocnice a ve fázi II bude síť očkovacích míst posílena o ordinace všeobecných praktických lékařů a případně i dalších ambulancí.  

Předpokládá se, že Fáze IB bude charakterizována dostupností očkovacích látek od vícero výrobců. Očkování bude provádět maximální počet zřízených očkovacích míst a postupně se v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojí ordinace praktických lékařů.

Občané, kteří spadají do rizikových skupin, budou vyzýváni k rezervaci na jednotném webovém portálu, který bude spuštěn 15. ledna 2021 pro rizikové občany 80+ a od 1. února 2021 pro ostatní, kde při registraci bude nutné vyplnit několik základních informací (věk, základní onemocnění – formou zaškrtávání tak, aby mohlo být automaticky vyhodnoceno, preference očkovacího centra) a identifikační údaje tak, aby se ušetřila administrace při příchodu do očkovacího centra. Systém žádosti přiřadí prioritu s tím, že pokud bude žadatel spadat do definice ohrožených skupin, bude mu dána přednostní prioritní možnost objednání do daného očkovacího centra na rezervaci termínu. Rezervace termínu nemusí být dostupná ihned při registraci. Pokud definici ohrožené skupiny nesplní, bude mu objednání umožněno v případě dostatečných zásob očkovací látky.

Centrální rezervační systém se neplánuje využívat pro objednání k očkování v ordinacích všeobecných praktických lékařů a případně i dalších ambulancí. ČR má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 mil. osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby. Prosíme tedy o trpělivost.

Veškeré aktuální informace k očkování lze sledovat na tomto odkaze Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz). Upozorňujeme, že situace se postupně vyvíjí a může docházet ke změnám.


 

 

Jsou na řadě: lidé nad 80 let se od zítra mohou hlásit na očkování.

Jak na to?

Od pátku se spustí centrální rezervační systém na očkování proti koronaviru. Zatím se bude týkat jen seniorů nad 80 let, prioritně se v Česku očkují také zdravotníci. Od 1. února se budou moci do systému zaregistrovat i ostatní věkové skupiny, prioritu stále budou mít senioři a chronicky nemocní lidé.

 

Od 1. února každý

Rezervační systém bude fungovat na http://crs.uzis.cz, kam se člověk může dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. „Zadáte své rodné číslo, číslo karty pojištěnce, případně anamnézu a poté se zaregistrujete, přičemž si vyberete preferované očkovací místo, pokud bude volné,“ řekl Právu vedoucí týmu Chytré karantény Petr Šnajdárek. „Jako důkaz ověření registrace přijde SMS šestimístný kód,“ dodal.

Od 1. února se do systému bude moci zaregistrovat každý, podle věku a anamnézy mu pak sám program určí úroveň priority. Přednost dostanou starší lidé a chronicky nemocní. „Bude vám přiděleno skóre od 1 do 14 na základě dotazníku, a podle toho budete prioritizováni,“ řekl Blatný.

Lidé pak dostanou SMS či e-mailem potvrzení, že už se mohou jít naočkovat. V této skupině 1B je asi tři a půl milionu lidí, proočkovaná by měla být do léta.
Odborníci upozorňují na to, že ne všichni senioři ale práci s internetem zvládnou.

„Senioři mohou kontaktovat bezplatnou linku 1221, mohou využít pomoci příbuzných nebo praktických lékařů,“ uvedl ve středu Blatný. Jeho úřad dnes jedná i se zástupci lékárníků s tím, že by se senioři mohli registrovat v lékárnách.

Jak se rezervovat na očkování

LIDÉ NAD 80 LET

Kliknout na stránky http://crs.uzis.cz.

Vyplnit jméno, rodné číslo, číslo karty pojištěnce.

Mailem přijde 6 místný PIN kód, kterým se ověří registrace.

Vyplnit krátký dotazník o zdravotním stavu.

Z nabídky si vybrat nejbližší očkovací místo, které je volné.

Případně volat na linku 1221 (v Jihomoravském kraji 800 129 921).

Případně informovat svého praktického lékaře či lékárníka.

LIDÉ MLADŠÍ 80 LET OD 1. 2.

Po vyplnění dotazníku dostanou číslo od 1-14, ukazuje prioritu.

Obdrží e-mailem či SMS zprávu, až na ně vyjde volné místo.